Skip to main content

Föreläsningar

I mina föreläsningar och utbildningar vänder jag mig framför allt till personal och anhöriga inom omsorgsverksamheter. 

Då jag föreläser och utbildar tar jag ofta avstamp i mina egna erfarenheter för att levandegöra perspektiv, synsätt och värderingar. Jag har under många år arbetat med kvalitetsfrågor, både på regional och nationell nivå. I det arbetet har jag besökt många olika verksamheter, och mött människor med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och personal. Att under en tid ha fått förmånen att följa med i någons vardagsliv, har varit fantastiskt lärorikt och inspirerande.

I centrum står varje människa med funktionsnedsättningar. Det är viktigt att bli sedd för den man är, att bli respektfullt bemött och att utifrån sina egna möjligheter och behov kunna ha en god livskvalitet. Jag vill vara med och skapa vägar till ett gott samarbete mellan alla i nätverket runt varje person med funktionsnedsättning, för att bilda ett samlat stöd. 

Att se och förstå sambandet mellan - och nyttan av - samsyn, trygghet och utveckling för människor med funktionsnedsättningar är erfarenheter jag vill dela med mig av. Det ligger i tiden att prata om självständighet och individuella behov, och det är mina fasta övertygelse att vi framöver kommer att få vara med om att se ett ökat inflytande från insatsmottagarna själva och deras företrädare.

Som förälder behöver man ibland fundera över hur man ska hantera den oro, de förväntningar och de svårigheter man upplever. Ju äldre barnet blir, och ju fler, och andra, insatser barnet/ungdomen/den vuxne behöver, desto större livsförändrande processer har man som förälder att lära sig leva med och förstå. Och - som personal möter man många gånger föräldrar som man tycker inte kan "släppa taget". Då behöver man också som personal ges möjlighet till ett djupare lärande, för att fundera över frågor om olika perspektiv, liv kontra arbete, ansvar, samarbete och bemötande.

Jag erbjuder: Föreläsningar, workshops, handledning grupper, enskild coaching. Kontakta mig gärna för mer information och priser.