Skip to main content

Coaching

Om stress och mindfulness - trygghet och personlig utveckling

När du vill komma vidare i ditt liv eller i ditt yrkesliv, när du behöver stärka din självkänsla och hitta lugnet som gör att du kan göra dig själv rättvisa - så finns jag här med strategier och verktyg. 

Jag har alltid haft ett stort intresse för samtal och möten med människor. Jag har också haft förmånen att få utveckla det intresset genom mina olika arbeten och även med hjälp av mina studier genom livet. 

Mina mångåriga erfarenheter, och - får jag väl säga - de gedigna kunskaper jag skaffat mig, har hjälpt mig då jag delat med mig till andra, och det vill jag gärna fortsätta med. Att som individ eller grupp få verktyg som kan hjälpa när stressen slås på, när oron sätter in eller när man bara vill lära sig mer, är en stor trygghet och skapar en grund att stå på. Min strävan är att varje människa ska hitta tryggheten i sig själv, och inte förknippa t ex prestationer med självvärde, utan hitta den man verkligen är.

Det är en stor glädje för mig att arbeta med handledning och personlig coaching.

Du kan välja enskild coaching vid personliga möten/e-mail/skype eller via telefon. Att jobba i grupp kan också ha sina fördelar - och om flera är intresserade finns möjligheten att komma som grupp.

Varmt välkommen att ta kontakt med mig för vidare förfrågningar. 

Föreläsningar

I mina föreläsningar och utbildningar vänder jag mig framför allt till personal och anhöriga inom omsorgsverksamheter. 

Då jag föreläser och utbildar tar jag ofta avstamp i mina egna erfarenheter för att levandegöra perspektiv, synsätt och värderingar. Jag har under många år arbetat med kvalitetsfrågor, både på regional och nationell nivå. I det arbetet har jag besökt många olika verksamheter, och mött människor med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och personal. Att under en tid ha fått förmånen att följa med i någons vardagsliv, har varit fantastiskt lärorikt och inspirerande.

I centrum står varje människa med funktionsnedsättningar. Det är viktigt att bli sedd för den man är, att bli respektfullt bemött och att utifrån sina egna möjligheter och behov kunna ha en god livskvalitet. Jag vill vara med och skapa vägar till ett gott samarbete mellan alla i nätverket runt varje person med funktionsnedsättning, för att bilda ett samlat stöd. 

Att se och förstå sambandet mellan - och nyttan av - samsyn, trygghet och utveckling för människor med funktionsnedsättningar är erfarenheter jag vill dela med mig av. Det ligger i tiden att prata om självständighet och individuella behov, och det är mina fasta övertygelse att vi framöver kommer att få vara med om att se ett ökat inflytande från insatsmottagarna själva och deras företrädare.

Som förälder behöver man ibland fundera över hur man ska hantera den oro, de förväntningar och de svårigheter man upplever. Ju äldre barnet blir, och ju fler, och andra, insatser barnet/ungdomen/den vuxne behöver, desto större livsförändrande processer har man som förälder att lära sig leva med och förstå. Och - som personal möter man många gånger föräldrar som man tycker inte kan "släppa taget". Då behöver man också som personal ges möjlighet till ett djupare lärande, för att fundera över frågor om olika perspektiv, liv kontra arbete, ansvar, samarbete och bemötande.

Jag erbjuder: Föreläsningar, workshops, handledning grupper, enskild coaching. Kontakta mig gärna för mer information och priser.